Opp gjennom årene ble det derimot klart at det var mer praktisk å ha en gjenstand i midten av byttet. Dette var fordi at en kanskje ikke ville ha brødet i bytte mot vannet, men heller et gårdsdyr. Om en da brukte en gjenstand i midten, det vi kaller penger, så kunne en fortsatt selge vannet, men i stedet for å motta brødet, så fikk man penger. Da gull er det av metallene som varer lengst uten å ruste, så vokste det seg fort opp til å bli den viktigste formen for penger.

Det var her gullstandarden oppstod. Dette konseptet omhandler at bankens reserver består i gull fremfor lån fra sentralbanken. Altså er det ikke nødvendigvis gull som ble brukt som penger, men heller som ”backupen”. Dette var standard praksis i de fleste europeiske land frem til begynnelsen av 1900-tallet.

Hvorfor ble de fleste land kvitt gullstandarden?

Gullstandarden regjerte i århundrer i mange land, og flere ser i dag tilbake på denne tiden med gode minner. Selv om gull nok var en god måte å bevare reserver for bankene, så bidro de store kostnadene ved første verdenskrig til at flere land trakk seg fra gullstandarden. I stedet valgte disse landene å tre over i det som er blitt dagens system – nemlig lån fra sentralbanken.

I stedet for å benytte seg av gull som reserver, så tok flere land til orde for å benytte seg av sentralbanksedler. USA var ett av disse landene, der presidenten, Franklin D. Roosevelt, valgte å trekke USA ut av gullstandarden i 1933. Selv om folk flest ikke kunne benytte seg av gullstandarden lengre, så kunne bankene faktisk gjøre dette helt frem til 1971. Det er faktisk grunnen til at dollaren opparbeidet seg en internasjonalt sterk posisjon – den var nemlig sikret i gull.

Har noen land fortsatt gullstandarden?

Samtlige land i verden i dag avskaffet gullstandarden. Det vil si, de avskaffet den delvis. For eksempel har fortsatt bankene i USA store verdier av gull i reserver. Disse verdiene teller i dag hele $375 milliarder. Dette er altså 8000 tonn med gull!

Tyskland, Italia og Frankrike er andre land som til den dag i dag har store gullreserver bankene kan se til – men disse har riktignok under halvparten av mengden USA sitter på. Mengden gull USA sitter på er dessuten 75% av reservene til deres sentralbank, noe som indikerer at gullstandarden slik vi kjenner den på mange måter fortsatt er i live.

Land som Kina og Australia graver etter gull mens du leser dette, og IMF (International Monetary Fund) og ECB (European Central Bank) bevarer store mengder gull i sine reserver. Kanskje er ikke gullstandarden så død som de fleste skal ha det til?