Det å investere er noe vi snakker mer og mer om for tiden, og dette er en veldig positiv utvikling. For det å snakke om penger, økonomi og investeringer, er ikke noe vi har hatt særlig stort fokus på i samfunnet generelt – til tross for at det er noe vi alle sammen må ha et forhold til absolutt hele livet. Men hva betyr det egentlig å investere i seg selv, og hvordan man kan få den selvtilliten det for mange krever å ta dette skrittet? Det skal vi se litt nærmere på her, sånn at du kan bli klar til å investere for første gang, hvis du ikke allerede er i gang selvsagt.

Det å investere handler i bunn og grunn om å ta vare på sitt fremtidige jeg, allerede nå. Her handler det om å ha godt overblikk over økonomien sin, sånn at man kan ta de aller beste valgene for seg, og ikke minst også om å føle seg hjemme og selvsikker i de forskjellige valgene man skal ta. Og her kan det fungere bra å fokusere på å virkelig tørre å være seg selv, for det er her vi ender opp med å ta det ansvaret det krever å ta gode valg for oss selv, både nå og i fremtiden.

Gjør imaget ditt mer personlig

Det er mange forskjellige ting vi kan gjøre for å føle oss bedre, og imaget vårt er et bra sted å begynne. Det å uttrykke identiteten vår gjennom hvordan vi kler oss, hvilket tilbehør vi har – for eksempel hvilket iphone 13 deksel vi velger, hvilken dress man går med, til hvilke bøker man leser, er noe som kan gjøre det enklere for oss å ta ansvar. Det å være tydelig på hvem man er, hva man synes er viktig og ikke minst hva man prioriterer, gjør det nemlig lettere for oss å ta valg som er i tråd med det vi føler er mest riktig for oss.

Dette høres kanskje litt dumt ut, men alle valgene vi tar er viktige. Enten det er hvilken mat vi spiser til hvilket deksel vi velger – fordi det er med på å kommunisere til oss selv og andre, og det å være tydelig, kan gi oss den selvsikkerheten vi trenger for å føle oss nærme oss selv på en måte som gjør det enklere å ta ansvar og valg – både de små valgene og de store valgene.

For det å investere handler om å gjøre akkurat det samme – ta valg og investere i de tingene du tror på, det du ønsker å støtte og hvor du ønsker å legge pengene dine. Det å investere er nemlig en personlig prosess og den portfolioen man ender opp med, er en viktig del av økonomien din, samtidig som at den også sier noe om hvem du er og hvilke prioriteringer du ser på som viktige. Og dette er absolutt verdt å investere litt tid i å tenke over før man begynner å investere selv.