Eierskap av gull har økt kraftig i popularitet over årene. Dette er kanskje først og fremst fordi gull rett og slett er god som gull. Under nedgangstider og finanskriser virker gull helt uanfektet. Selv om prisen her går opp og ned, så er den upåvirket av markedene ellers. Det er en stabil og sikker investering. Med muligheter for å kjøpe både fysisk gull og ETF-er støttet av gull, hvorfor velger noen den ene over den andre?

Hva er fordelen med en ETF?

Å kjøpe fysisk gull er i grunn litt som om du skulle begynne å investere i utstyret til et aksjeselskap. Det er tross alt verdi i deres utstyr, men se for deg hvor tungvint det er å eie og oppbevare utstyret. Du må ha forsikring og oppbevaring klart, og ikke minst transportere det. Selv om fysisk gull riktignok ikke ruster og kan bli ødelagt slik mye utstyr kan, så er det nesten det helt eksakt samme konseptet – i hvert fall hva gjelder oppbevaring og forsikring.

Det er nettopp derfor mange har valgt å gå for ETF løsningen over årene. Med et enkelt verdipapir som er knyttet til prisen av gull, så skal ikke du bekymre deg for hvor gullbarrene skal oppbevares, eller hvordan du skal forsikre disse. Du skal bare enkelt og greit gå på nett og bestille ”virtuelt” gull. Det fysiske gullet eksisterer, men du bærer ikke ansvaret for det med andre ord. Det er det i stedet diverse institusjoner som står for å gjøre.

Hvordan kjøper jeg gullstøttet ETF?

Der gullstøttet ETF på mange måter ligner en aksje i de ovennevnte aspektene, så handles denne også som en aksje. For eksempel må man ha en autorisert megler involvert i handelen. Dermed handles gullstøttet ETF kun på markeder som ligner de børsene vi handler aksjer på. Det er dermed relativt enkelt å få sine hender på disse produktene, og dessuten er det veldig rimelig. De fleste gullstøttede ETF-er i dag har et lavt skille mellom kjøp og salg, og ofte følger prisene i dette markedet tett på prisene på faktisk gull.

Bør jeg investere i gullstøttet ETF?

Enhver invester bør bli nøye overveid. Med det sagt, så er en gullstøttet ETF kanskje en av de sikreste og beste investeringene du kan gjøre. Ved å investere i dette finansielle produktet, så kan du delta i prisstigningen til gull – og det helt uten å måtte hverken oppbevare gullet, eller betale for eventuelle forsikringer eller transport. Dette er en investering der du ikke trenger å bære ansvaret for det fysiske gullet, men det er fortsatt en investering som er god som gull!