Et derivat er rett og slett et samlebegrep for verdipapirer. Disse kan forekomme i diverse former, men for folk flest er det nok opsjoner og terminkontrakter som er de aller vanligste. Dette forekommer også innen gullhandel.

Opsjoner

En opsjon er kanskje for folk flest best kjent innenfor sport. Ofte sier vi at en klubb har en opsjon i en kontrakt med en spiller, der opsjonen sier at klubben kan forlenge kontrakten med en viss periode om ønskelig. Innenfor verdipapirer betyr dette at man har muligheten til å kjøpe enkelte aksjer i fremtiden. Det vil si – man må ikke kjøpe dem. En opsjon er en sikring i den grad at man kan kjøpe aksjen til en bestemt pris i fremtiden.

For eksempel kan en startup gi sine ansatte opsjoner på sine aksjer som en måte å utbetale lønn på i en tidlig fase når selskapet ikke har mye midler tilgjengelig. Innen gullhandel, så er det slik at man kan kjøpe en opsjon på å handle gull en gang i fremtiden.

Terminkontrakter

Til motsetning av opsjoner, så er terminkontrakter bindende. De er nesten helt like med unntak av dette. Ved en terminkontrakt innen gullhandel, så forplikter man seg til å kjøpe gullet i fremtiden på et viss tidspunkt. Det vil si, en kan avtale å avbryte avtalen med den andre parten, og på kryss og tvers av finansielle produkter og råvarer, så skjer dette ofte.

Terminkontraktene oppstod da bønder var redde for at prisene på deres avlinger skulle falle før leveringsdato. Ofte forhandles det og avtales en pris lenge før leveringsdato. Dette kan også skje innen gullhandel, spesielt om du bestiller forsendelser fra utlandet. Da kan det være aktuelt å inngå en terminkontrakt der du kan avtale en fornuftig pris nå, om du for eksempel forventer at prisen skal variere før leveringsdato.

Hvorfor er derivater viktige for gullhandel?

Selv om gull er langt i fra den mest volatile formen for råvarer og finansielle produkter, så går også gull opp og ned i pris. Derfor kan derivater være gode verktøy for å for eksempel minimere risiko ved hedging (løst oversatt til spredning).

Kanskje tror du at prisen på gull skal stige kraftig fremover før din leveringsdato. Da kan det være en god ide å signere en terminkontrakt der du betaler nåværende pris, lenge før leveringsdato. Da betaler du for eksempel en tusenlapp for din mengde i gull, i stedet for den potensielle prisøkningen til 1,200kr en måned senere når du først mottar ditt gull!