Gull er et kjemisk element med symbolet Au og har det atomiske nummeret 79. Dette er et metall som ofte ble sett på som en indikator av rikdom, jo mer gull man hadde, jo rikere var man. Gull blir brukt for mange forskjellige ting, slik som smykker, medaljer, elektronikk, mat og for investering.

Sølv er et kjemisk element med symbolet Ag og har det atomiske nummeret 47. Sølv var ikke like mye verdsatt som gull. Selv om det også symboliserte rikdom, så var det ikke på samme nivå som gull. Men på lik linje som gull, blir det også brukt til mange forskjellige ting i hverdagen. Sølv er også blitt brukt i mat, men på en litt annen måte. Hvor man for gull har blader av gull på selve retten, så blir rent sølv brukt til farging av maten.

Når det kommer til kjemiske egenskaper, så har gull og sølv et par ting til felles. De er begge myke overgangsmetaller som gjør at de har et meget høyt smeltepunkt og de reagere ikke så lett med andre elementer. Dette er viktig, slik at metallene ikke reagere med alt mulig for så å ødelegge selve metallene. Begge er også meget gode ledere for strøm, og de ar små sjanser for å bli påvirket av kjemiske syrer. Både gull og sølv blir funnet i naturen, da oftest i steiner som må utvinnes.

Historien bak metallene

Begge disse metallene har en fasinerende historie. Både gull og sølv ble brukt som et pengesystem for lenge siden, til og med før Kristus. Før Kristus så var sølv dyrere enn gull, på grunn av at det var mindre rent sølv enn det var rent gull. Grunnen til dette var fordi sølv er et mer reaktivt metall enn gull. Gull og sølv måtte ofte separeres fra hverandre ved bruk av varme og salt, og det var på grunn av det at Egypteren ofte mistet litt av renheten til sølv. Da det ble funnet en ny måte å separere disse metallene på, ble gull verdt mer enn sølv.

For gull har man mange velkjente gullrush som har på sin egen måte satt et preg på historien, slik som gullrushet i California, USA, da det kom så mange som håpet på å skape et bedre liv for seg selv, at California ble opprettet som en stat. Man har fortsatt mange goldrush i dagens samfunn, selv om de resulterer i en mindre fortjeneste enn de gjorde tidligere. For sølv er det litt annerledes. Det er mange sølvrush som oppstod langt, langt tilbake i tid, som for eksempel gjorde det mulig å finansiere Aten, men det er ikke like store sølvrush som gull rush i «nyere» tider. Småbyer rundt omkring i store deler av vestsiden av Nord-Amerika har vært preget mye av sølv og sølvgruver, men grunnen til at disse ikke har blitt velkjente sølvrush er fordi det også har blitt funnet mange andre metaller også. Det har gjort til at det har blitt mer av en gruveby som inneholder flere metaller, enn bare en by som har et rykte bygget kun på sølv.

Økonomiske bruksområder

Både sølv og gull har blitt brukt i et pengesystem gjennom historien. De har det blitt gjort om til mynter. Myntenes verdi var avhengig av hvor mye sølv eller gull som var brukt til å lage myntene. Dette systemet ble brukt i en lang tid, men etter en stund var det ikke mulig å bruke det lenger på grunn av at verdien av metallene ble ikke gjenspeilet i verdien av myntene. Dette var fordi prisen per gram på både gull og sølv varierte veldig. På et tidspunkt var det mer gunstig å selge en mynt i stedet for å bruke den til å betale med, ettersom verdien av metallet brukt hadde steget. Både sølv og gull blir ofte målt i gram, og dermed blir prisene reflektert per gram. Gull er nå per dags dato verdt rundt 1200 norske kroner per gram, hvorav sølv er verdt per dags dato rundt 4 norske kroner per gram.

Her ser man at det er en stor forskjell på verdiene av de to metallene. Hvis man ser på hvordan disse to verdiene har økt i de siste 50 årene, så ser man at begge har økt forholdsvis kraftig. Gull har økt fra 10 norske kroner per gram til 1200 norske kroner per gram, og sølv har økt fra rett under 50 øre per gram til rundt 4 norske kroner per gram. Selv om begge har økt en god del i verdi, så har gull økt betraktelig mer. Det er også verdt å notere seg at sølv har variert mye, ettersom et gram sølv var verdt 9 kroner og 50 øre for noen år siden.

Investere i gull eller sølv?

En ting som det spekuleres mye i, uansett tema er investeringer. Hva skal man investere i? Er aksjemarkedet verdt å gjøre seg kjent med? Slike spørsmål er det mange som spør seg selv, og andre for den saks skyld. Man har muligheten til å investere i både gull og sølv, så hvilken bør man velge? Ideelt vil man kunne investere i begge metaller, men for folk flest er ikke dette en mulighet. Gull blir sett på som en mer sikker investering enn det sølv er. Det er nesten garantert at verdien av gull vil stige, om man tar en titt på prisøkningen gull har hatt gjennom historien.

Med sølv er det litt annerledes, igjen er det en merkbar forskjell på de to metallene. Verdien av sølv går en del opp og ned, så her er det en mulighet til å kunne gjøre en god fortjeneste om man kjøper når verdien er lav og selger når den er høy. Så hva man bør investere i her, kommer helt an på hvilken type investering man er ute etter. Har man kunnskaper om markedet til sølv, så er det klart man vil kunne tjene en god fortjeneste på kortere tid, men om man bare ønsker en sikker investering så vil gull være løsningen.