Kryptovaluta er en digital, eller virtuell valuta, som bruker kryptografi som sikkerhet.

Kryptovaluta er vanskelig å lage til på falske vilkår på grunn av denne sikkerhetsfunksjonen. En gjenkjennelig funksjon ved kryptovaluta, og muligens den mest attraktive, er dens karakter. Den er ikke utsendt av noen sentral autoritet som for eksempel en sentralbank, hvilket teoretisk gjøre den immun mot regjeringsinnblanding eller manipulasjon.

Den anonyme karakteren av kryptovalutatransaksjoner gjør dem velegnede for flere forskjellige aktiviteter slik som pengevask og skattefusk.

Den første kryptovalutaen som fanget offentlighetens oppmerksomhet var Bitcoin, som ble lansert i år 2009 av en privatperson eller gruppe, mer kjent under pseudonymet Satoshi Nakamoto. I september i år 2015 fantes det over 14,6 milliarder Bitcoins i omløp med en total markedsverdi på 3,4 millioner dollar.

Bitcoins suksess har banet veg for flere konkurrerende kryptovalutaer slik som Litecoin, Namecoin og PPcoin.

Fordeler og ulemper

Kryptovaluta gjør det lettere å overføre midler mellom to parter i en transaksjon. Av sikkerhetsmessige hensyn gjøres overføringene gjøres lettere gjennom å bruke offentlige og private nøkler. Disse kapitaloverføringene gjøres med minimale handelsavgifter som gjør det mulig for brukerne å unngå de høye avgiftene som blir pålagt av de fleste baner og finansielle institusjoner for trådløs overføring.

Den sentrale sjelen i Bitcoin er Blockchain som brukes for å lagre et online register over alle de transaksjonene som noen gang har blitt utført ved bruk av Bitcoins, et tilbud om en datastruktur for dette registeret som kan være utsatt for en begrenset hot fra hackere og som kan kopieres direkte av PC-en.

Mange eksperter mener at Blockchain har viktige bruksmuligheter innenfor teknologien, slik som online stemming og ved opprettelse av storfond samt større finansielle institusjoner. Storbanker som JP Morgan Chase ser potensialet i kryptovalutaer for sankning av transaksjonsavgifter for å gjøre betalingsarbeidet mer effektivt.

Ettersom kryptovalutaer er visuelle og ikke er fysiske penger, kan en digital kryptovaluta-balanse bli slettet ved en datakrasj om en sikkerhetskopi av aksjene ikke er tilgjengelig.

Ettersom priser er basert på leveranse og krav kan den kursen som kryptovalutaen har blitt vekslet til en annen valuta variere forholdsvis mye.

Kryptovalutaer er ikke immune mot virus og hacking. I Bitcoins korte historie har foretaket vært utsatt for over 40 tyverier, inkludert noen som overskred 1 million dollar i verdi.

Mange ser fremdeles på krytpovaluta som et håp om at en valuta som bevarer sin verdi kan eksistere, være lettere transportabel enn hardt metall og være uten innflytelse fra sentralbanker og regjeringer. Kritikerne av kryptovaluta ser valuta som Bitcoin som enda en spekulativ tilgang, der verdien bare er et uttrykk for markedets mani og irrasjonelle investeringer foretatt av små- investorer uten videre kjennskap til det som de kjøper.