For de som lurer på hva et hedgefond er, så er det egentlig viktigst å se på hva det engelske ordet betyr. «Hedge» er det engelske ordet for «hekk», og å hedge går derfor ut på å gjøre seg mer sikker ved å «stille opp en hekk» rundt sine sparinger eller sin portefølje. Grunnen til at folk bruker hedgefond er for å forsikre seg om at man ikke taper penger om markedet plutselig skulle oppleve uvanlig store svingninger.

Hedgefond sammenlignet med andre fond

Forskjellige hedgefond kan variere nokså mye, og akkurat derfor er det ikke alltid like enkelt å forklare hvordan et hedgefond fungerer. I vårt avlange land går hedgefond som et spesialfond, og plasseringsreglene er derfor ikke spesielt strenge. Dette resulterer i at forvalteren har mulighet til å plassere i mange ulike typer tilganger med tilgang til strategier innenfor investering som er nesten uendelige.

Hvor mye man kan tjene på å benytte seg av et hedgefond kommer an på hvor dyktig forvalteren er. Dersom man har tidligere erfaring med andre typer investeringsfond er man sannsynligvis vel vitende om hvordan gevinstene varierer etter hvordan markedet ser ut og hvordan det utvikles – men slik er det ikke når det kommer til hedgefond. Det som fondssparere vil lykkes med ved å velge hedgefond er å gå med gevinst uavhengig av hvorvidt markedet går opp eller ned.

Ytterlige investeringsfond

Foruten hedgefond finnes det mange andre alternativ om man er interessert i å se nærmere på investeringsfond. En populær variant er aksjefond der 85 % eller mer av fondets verdi legges i aksjer. Siden verdien er spredt ut til forskjellige aksjer blir en satsning på et aksjefond ikke like risikabel som flere av de andre typene investeringsfond.

Dersom man heller er ute etter en blanding mellom en investering i aksjer og rentebærende verdipapirer kan et blandet fond være det beste valget for en.

Videre må man ikke glemme av rentefondene, hvor verdien går til forskjellige rentebærende verdipapirer. Om et veldedighetsfond heller fanger ens interesse, kan det være greit å vite at en viss prosent av avkastningen går direkte til veldedighet – og akkurat dette beløpet vil ikke bli beskattet.

Det siste investeringsfondet som bør nevnes er utenlandsfondene, altså en satsning på utenlandske aksjer. Det er viktig å huske på at det kan være ekstra risikoer forbundet med å benytte seg av utenlandsfond, nemlig valutakursen. Hvor mye den norske kronen er verdt sammenlignet med utenlandsk valuta skifter fra dag til dag, og nettopp derfor kan verdien av et utenlandsfond forandres daglig uten at aksjene egentlig øker eller minker i verdi. Alt dette er det viktig å ha på minnet når det er på tide å velge hvilket investeringsfond som interesserer en, og om man vil vite mer om hedgefond finnes det massevis av fakta for investeringsfantastene der ute.